Vady páleniek

Zakalenie

Pri riedení destilátu môže dôjsť k zakaleniu najčastejšie z dvoch dôvodov:

Použitá voda na riedenie je príliš mineralizovaná – obsah najmä vápenatých a horečnatých zlúčenín je príliš vysoký a vzhľadom k tomu, že sú tieto zlúčeniny v liehu takmer nerozpustné, dôjde k ich vylúčeniu v podobe bielej zrazeniny. Zrazenina nemusí vždy klesnúť ku dnu, ale môže spôsobiť trvalé mliečne zakalenie, ktoré ide len ťažko odstrániť. Odporúčame používať len kvalitnú vodu pre riedenie destilátu alebo vodu destilovanú. Ak si nie ste istí vhodnosťou vašej vody, nechajte v dobre umytom sklenenom hrnci na platni odpariť 1 dcl vody a pozorujte množstvo solí, ktoré zostanú po odparení vody. Ak vám zostane v hrnci len mierny povlak viditeľný len proti svetlu, alebo ak nie je povlak vôbec zjavný, je voda z tohto hľadiska vhodná. Ak zostane na dne hrnca dobre viditeľná vrstva solí radšej sa tejto vode pre riedenie destilátu vyhnite a rieďte ju vodou destilovanou. V žiadnom prípade nepoužívajte destilovanú vodu určenú pre technické účely, destilovaná neznamená vždy pitná.

Váš destilát obsahuje príliš veľa pribudlin – dokapové látky sú v málo koncentrovanom liehu prakticky nerozpustné a pri riedení sa vylúčia v podobe bielych vločiek. Väčšinou klesnú ku dnu a idú opatrným odliatím číreho destilátu odstrániť, otázkou však zostáva, či takto destilovaná pálenka nie je dokapovými látkami poznamenaná aj na chuti. V amatérskej praxi by sme v oboch prípadoch odporúčali, ak je to len trochu možné, urobiť ďalšiu destiláciu a chybu napraviť. Filtrácia so sebou nesie riziká hlavne z hľadiska zanesenie nepríjemných chutí a pachov z filtračného materiálu. Pridávanie zrážadla a pod. je z nášho pohľadu neprijateľné z rovnakých dôvodov.

Kovová príchuť

Kovová príchuť je spôsobená rozpustenými kovmi, najmä železom. Príchuť pochádza väčšinou z vody použitej pri riedení destilátu. Kovová príchuť sa môže dostať do kvasu a následne cez octovú kyselinu aj do destilátu voľbou nevhodné nádoby na kvasenie. Z týchto dôvodov všetkým odporúčame nepoužívať kovové nádoby na kvas (železné barely a pod). Držte sa chemicky odolných nádob z plastu, skla alebo kameniny prípadne nerezu. Kovová príchuť sa može dostať do destilátu aj pri samotnej destilácii, ak je použitý medený chladič a nemá vnútorné steny cínovane bezolovnatou pájkou. Železo býva prítomné v podobe octanu železnatého, ktorý časom oxiduje na octan železitý, farbí destilát do žlta a vytvára hrdzavú usadeninu. Dá sa odstrániť vyzrážaním prídavkom tanínu (asi 1g na 100l destilátu).

Páchnuci destilát

Silne páchnuce destiláty s chuťovými vadami je možné odstrániť filtráciou cez dostatočnú vrstvu aktívneho uhlia, alebo znížením obsahu alkoholu následnou rektifikáciou, pri ktorej je nutné destilát zriediť na 20-30% alkoholu. Pri použití aktívneho uhlia sa odstránia aj žiaduce aromatické a buketové látky.

Kyslosť destilátu

Vysokú kyslosť destilátu spôsobujú hlavne zoctovatené kvasy, kedy pri destilácii prešlo príliš veľa kyslých dokvapov do jadra destilátu. Na neutralizáciu týchto kyselín je možné použiť prídavok uhličitanu vápenatého.
Domáci vinári a milovníci vína používajú CaCO 3 v kritických situáciách, keď je mušt alebo finálny produkt príliš kyslý a nepije sa. Akonáhle pridáte trochu uhličitanu vápenatého, víno získa svoju prirodzenú výraznú chuť.

Nepríjemná horkosť

Horkosť destilátu spôsobujú nežiaduce dreviny, tráva a pod. ponechané v kvase.