Fermentačná výživa

Fermentačná výživa vytvára optimálne podmienky pre množenie kvasiniek a zabezpečuje bezproblémové prekvasenie rmutu. Súčasne eliminuje nežiadúcu fermentáciu, spôsobenú nesprávnym zložením rmutu (zbytky postrekov, hmyz, divoké kvasinky, …)
Pridáva sa na začiatku spoločne s kvasinkami, ale je ju možné aplikovať aj počas prvých dní kvasného procesu.

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky